...

O’Forty

O’forty is een ontmoetingsplaats voor ondernemers en beleidsmakers met state-of-the-artinfrastructuur om te leren, te co-creëren en te netwerken. Gelegen in een van de meest innovatieve bedrijvencentra in Vlaanderen. Voka West-Vlaanderen opende hier hun gloednieuwe ontmoetingsplaats. Wij brachten dit in beeld.

KLANT:

Voka West-Vlaanderen

agency

/

JOBS

#CONTENT   #VIDEOPRODUCTIE 
#Drone

Het project

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.