Cookie & privacy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “Videowijzer” gevestigd in de Steenbrugsestraat 93, 8210 Loppem (hierna genoemd “[ Videowijzer”, “wij” of “ons”).
Uw privacy is dan ook van onmisbaar belang voor ons. Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.videowijzer.be (hierna genoemd de “website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Videowijzer en haar klanten, prospecten en business partners.Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die De Videowijzer verzamelt, alsook over de wijze waarop Videowijzer deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Videowijzer wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de website, het inschrijven op de nieuwsbrief, contactopname o.a. via het contactformulier, alsook het inschrijven voor webinars, events, seminars, etc. en het beroep doen op de diensten van Videowijzer, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Videowijzer uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat (smartphone, tablet, …) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en de website te informeren over uw eerdere activiteiten (bv. taalkeuze, …). De server van de website kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die op uw computer of mobiel apparaat staan.

Welke cookies worden gebruikt op de website van Videowijzer?
Videowijzer gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen en de snelheid van uw toekomstig bezoek aan onze website te verbeteren.
Daarnaast gebruiken we ook cookies om anonieme statistieken te genereren over het gebruik van onze website met als doel de structuur en de inhoud van onze website te verbeteren. Deze statistische gegevens laten echter niet toe om u persoonlijk te identificeren.
Hieronder vindt u een gedetailleerde opsomming en beschrijving van de door Videowijzer gebruikte cookies.

Technische cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van Videowijzer-website.
Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van onze website te navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken.
Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze website onthoudt welke keuzes u maakt (bv. taalkeuze) zodat uw bezoek aan onze website meer gepersonaliseerd wordt. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.
De technische en functionele cookies zijn eigen of first party cookies, dit zijn cookies die van de server van de website van Videowijzer zelf komen.

Marketing cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website door de bezoekers en verstrekken bijvoorbeeld informatie over de bezochte pagina’s en de doorgebrachte tijd per pagina. Dit zijn third party cookies, die niet van de server van de website van Videowijzer zelf komen, maar van Google Analytics. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren.

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of help scherm.